Število dihurjev v našem domu je precej spremenljivo …
Poleg stalnih rezidentov – mojih – Ioreka, Gusztava, Drdre, Fride, Alice, Gulliverja, Lyre in Pabla, namreč pogosto prehodni dom nudim dihurjem, ki jim pomagamo v Društvu Zverinice. Nekateri so pri meni za daljši, drugi za krajši čas. 

Iorek
Drdra
Alice
Frida
Lyra
Gulliver
Danica
Pablo