It's All About Ferrets je majhno, ljubiteljsko vzrejališče belih dihurjev. Sem prva vzediteljica v Sloveniji, ki je registrirala svojo (vz)rejo pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ker sem lastnica več kot petih dihurjev, je bila to tudi moja zakonska dolžnost - ne glede na to ali bi dihurje vzrejala ali ne. Poleg tega sem z uradno registracijo želela postaviti nekakšne standarde za ostale rejce in lastnike dihurjev.

Moji dihurji so na prvem mestu moji ljubljenčki in šele nato vzrejni dihurji. Najpomembnejša sta mi je njihovo dobro počutje in zdravje. Ko dihur ni (več) namenjen za vzrejo, seveda ostane pri meni do konca življenja, pod nobenim pogojem ga ne prodam drugam. Izjema so vzrejni dihurji, ki jih imam v solastništvu. Ti sicer živijo drugje, za čas paritve, oziroma brejosti in vzreje legla, pa (če ni dogovorjeno drugače) živijo z mano in zanje skrbim enako kot za ostale svoje dihurje. Praviloma so ti dihurji vajeni tako mene, kot bivanja pri meni, kadar je potrebno so tudi pri meni v varstvu in jim selitev ne predstavlja večjega stresa.

Vsi moji dihurji so redno veterinarsko oskrbovani, tretirani proti parazitom in v skladu s priporočili cepljeni proti pasji kugi. Hranjeni so izključno s surovo mesno prehrano, ki vključuje tudi cel plen, kar jim zagotavlja najbolj optimalno prehrano. Skušam jim zagotoviti bivalne pogoje, ki čim bolj simulirajo naravne pogoje – zunanja naravna ograda in dve pokriti zaščiteni terasi – seveda pa imajo tudi vstop v hišo. S tem se želim izogniti vplivom umetne svetlobe in nenaravne temperature, ki vplivata na razvoj nekaterih zdravstvenih težav in bolezni. Seveda tak način namestitve zahteva tudi nekaj prilagoditev in v vseh prostorih kjer bivajo, imajo na voljo tudi suha in topla ležišča. Ko zunanje temperature padejo pod ničlo, temperaturo v spalnih hišicah tudi redno preverjam.

Vzrejam v skladu z Vzrejnim pravilnikom Slovenskega društva ljubiteljev dihurjev - Zverinice in z vzrejnimi pravili mednarodnega združenja Natural Ferret Breeders katerega članica sem.
Posamezna vzrejna samica v svojem življenju nima več kot tri legla, samec pa ne več kot pet.
Letno ne načrtujem več kot dveh legel (seveda z različnima samicama), zgodi se celo, da legla nimam.
Vse samice so ob prvi paritvi starejše od osem mesecev in niso starejše od petih let.
V svoji vzreji uporabljam le kratkodlake, standardno obarvane dihurje. To pomeni, da med predniki,  vsaj v prvih treh generacijah, ni angora dihurjev ali dihurjev t.i. »fancy« barv, saj so s tovrstno obarvanostjo povezane določene zdravstvene težave. Stremim k temu, da bi bili med predniki le dihurji soboljevinaste (divje) barve, brez belih oznak, izjemoma albino dihurji ali dihurji peščene barve.
V svoji vzreji uporabljam tudi križance z divjim evropskim dihurjem. Ker se zavedam, da tovrstne živali niso primerne za vsakega, lastnike svojih mladičev skrbno izbiram in želim, da pred nakupom spoznajo tudi starša mladičev.

Najpomembnejši cilj moje vzreje je izboljšati zdravje in življenjsko dobo dihurjev v Sloveniji, ki je v tem trenutku pod povprečno pričakovano življenjsko dobo belih dihurjev. Zato skušam za vzrejo najti dihurje iz zdravih linij v katerih je življenjska doba daljša od pričakovane. Vsi moji vzrejni dihurji imajo pred paritvijo opravljen tudi temeljit veterinarski pregled, katerega del je tudi kardiološki pregled in so zdravi.