Leglo Lyra x Gus

posted in: 2021 | 0

9. aprila je Lyra skotila 7 živih mladičev, nato pa je bilo s carskim rezom potrebno odstraniti še mrtvo samičko. Lyra je po posegu hitro okrevala. Po posegu je bilo potrebno mladiče dva dni hraniti z nadomestnim mlekom, saj je bila produkcija mleka zaradi anestezije zamaknjena. Po dveh dneh pa je potem povsem sama skrbela za skotene mladiče.


SAMICE:
– It’s All About Kirjava, temno soboljeva (Kira; v solastništvu z Meto, Slo)
– It’s All About Asta, temno soboljeva (Asta; Mojca, Slo)

SAMCI:
– It’s All About Kaisa, temno soboljev (Kai; v solastništvu z Uršo, Slo)
– It’s All About Jesper, temno soboljev (Beri; Aleksandra, Slo)
– It’s All About Sergi, temno soboljev (Sergi; Jan, Slo)
– It’s All About Jal, temno soboljev (Scooby Doo; Aneja, Slo)
– It’s All About Pantalaimon, soboljev (zaradi prirojene deformacije hrbtenice, ki ga zaenkrat prav nič ne ovira pri normalnem življenju, je ostal doma)